ANNE KIRKETERP
Kunsthåndværker, håndarbejdslærer, psykolog, Ph.d. og medstifter af Center for Craft og Sundhedsfremme
ak@craftsundhed.dk

Anne Kirketerp Linstad er forskeruddannet indenfor erhvervsøkonomi og psykologi på Syddansk Universitet, har en baggrund som psykolog fra Aarhus Universitet og er oprindelig uddannet håndarbejdslærer. Anne har mangeårig erfaring som underviser fra grundskole til Ph.d. skoleniveau og har holdt +1000 foredrag om foretagsomhed og craft-psykologi i ind og udland. Hun har tidligere været faglig leder på ”Center for Innovation og Entreprenørskab” på Aarhus universitet og programleder på VIA UC.


Hun er forfatter til en række artikler og bøger om ”Skubmetoden” og foretagsomhedsdidaktik samt grundlægger af området "Craft-psykologi" i eget regi siden 2016. Hun er medredaktør af bogen ”Sundhed og trivsel gennem craft-aktiviteter – en grundbog til praksis” på forlaget Gad. Annes primære forskningsinteresse ligger indenfor craft-psykologi og udviklingen af craft som lindring til psykisk mistrivsel samt craft som middel til at bevare trivsel.

Anne er direktør i eget firma og udbyder den Certificerede uddannelse i Craft-psykologi og holder foredrag og kurser i craft som sundhedsfremme.


Læs mere om firmaet her.


Læs mere om Anne her.

Foto: Ditte Marie Snedker

ELISE BROMANN BUKHAVE
Ph.d., MEd., BA, ergoterapeut og medstifter af Center for Craft og Sundhedsfremme
ebb@craftsundhed.dk

Elise Bromann Bukhave er forskeruddannet inden for humanistisk sundhedsvidenskab på Syddansk
Universitet, og har en baggrund som ergoterapeut og master i professionsudvikling. Elise har mangeårig
erfaring som underviser og oplægsholder både i Danmark og udlandet. Hun har arbejdet med
uddannelses- og kvalitetsudvikling lokalt og i centraladministrationen, og med fundraising og projektledelse af udviklings- og forskningsprojekter.


Hun er forfatter til mange forskningsartikler, lærebogskapitler og er medredaktør af bogen ”Sundhed og trivsel gennem craft-aktiviteter – en grundbog til praksis” på forlaget Gad. Elises primære forskningsinteresser ligger inden for hverdagsliv, som er udfordret af sundhedsmæssige problemstillinger, craft og sundhedsfremme. Elise er lektor og ph.d. ved
Professionshøjskolen Absalon, hvor hun leder forskningsprogrammet Craft og sundhed.


Læs mere om Elise her

GALIT MALKIEL NIELSEN
Webdesigner og PR-ansvarlig
BA i antropologi og kandidat i analytisk journalistik

Galit Malkiel Nielsen er uddannet indenfor antropologi og journalistik med erfaring indenfor projektledelse, kommunikation og eventafvikling. Galit står i centret for kommunikation, sociale medier, hjemmeside, pressehåndtering og opgaver ifm. planlægnig af konferenen i craft og sundhedsfremme.

    VORES MISSION


    Center for Craft og Sundhedsfremme er et videnscenter som har til formål at højne viden om de sundhedsfremmende effekter ved craft. Centret tilbyder ydelser såsom konferencer og anden formidling af forskningsbaseret viden og udvikling af produkter til fremme af trivsel gennem craft-aktiviteter (fx redskaber, vejledninger og craft-kits).


    Centrets arbejde vil være til gavn for alle med faglig eller personlig interesse i trivsel gennem craft-aktiviteter – studerende såvel som fagprofessionelle og beslutningstagere.